Veiligheidsregio’s

Nederland is onderverdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s werken onder andere aan (voorbereiding op) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Zij doen dit op basis van een gemeenschappelijke regeling, maar hebben ook eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Voor wat betreft rampen- en crisisbeheersing zijn de veiligheidsregio’s onder meer verantwoordelijk voor:

  • Inventarisatie van de risico’s van rampen en crises, en advisering van het bestuursorgaan dat bevoegd is hierover besluiten te nemen of beschikkingen af te geven.
  • Organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing, en inrichting en instandhouding van de informatievoorziening hierover.

Op de website veiligheid.org kunt u zien onder welke veiligheidsregio uw gemeente valt.

Wet veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio zich adequaat moet voorbereiden op risico’s waarmee men in de regio geconfronteerd kan worden. Het bestuur van de veiligheidsregio kan ervoor kiezen om ten behoeve van de adequate voorbereiding, in aanvulling op de generieke voorbereiding, meer specifieke plannen te maken voor een object of ramptype. Dit kan onder meer in de vorm van een rampbestrijdingsplan.

Zie ook: Wet veiligheidsregio’s

Landelijk Crisisplan Straling

Het Landelijk Crisisplan Straling beschrijft hoe Nederland de crisisbeheersing organiseert. Veiligheidsregio’s en hulporganisaties gebruiken dit plan en werken het uit in regionale plannen en draaiboeken.

Preparatiezones

In het Landelijk Crisisplan Straling zijn preparatiezones vastgesteld waarin bepaalde maatregelen moeten zijn voorbereid. De omvang van deze zones is gebaseerd op een maatgevend ongevalsscenario, harmonisering met buurlanden en internationale inzichten. Zie hiervoor ook de interactieve kaart Nederlandse preparatiezones kernongeval. Klik op het onderste icoontje aan de linkerkant om de verschillende lagen aan en uit te kunnen zetten.

Veiligheidsregio’s met een rampbestrijdingsplan nucleair

Veiligheidsregio’s die een nucleaire installatie op hun grondgebied hebben of in hun directe omgeving, hebben - al dan niet gezamenlijk - een rampbestrijdingsplan opgesteld in aanvulling op het regionaal crisisplan. Zie het overzicht hieronder.

Installatie Plan Vastgesteld door
Een rampbestrijdingsplan wordt opgesteld na aanwijzing van de betreffende Veiligheidsregio. Het is geen wettelijke verplichting.
Kernkraftwerk Emsland

Rampbestrijdingsplan

Bijlagen

Veiligheidsregio’s Twente, Drenthe en IJsselland
Reactor Instituut Delft Rampbestrijdingsplan Veiligheidsregio Haaglanden
Kerncentrale Borssele en Doel (België) Rampbestrijdingsplan Veiligheidsregio's Zeeland en Midden-en West Brabant

Het plan voor de kerncentrale in Emsland wordt regelmatig geactualiseerd. Hierbij worden alle zeven veiligheidsregio’s betrokken, die binnen de 100 km zone rond de kerncentrale liggen (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Midden).

Veiligheidsregio’s zonder rampbestrijdingsplan nucleair

De regio’s zonder specifiek rampbestrijdingsplan nucleair zijn voorbereid op nucleaire incidenten middels:

  • hun eigen verplichte adequate voorbereiding op de risico’s van die regio;
  • aansluiting bij het rambestrijdingsplan van een buurregio;
  • de jodiumprofylaxe campagne van VWS;
  • aansluiting bij de nationale coördinatie van de crisisbeheersing bij kernongevallen (Landelijk Crisisplan Straling).

Risicoprofielen, crisisplannen en regionale beleidsplannen

Het regionaal risicoprofiel is bij wet een verplichting voor de Veiligheidsregio. Deze (en het daarvan afgeleide crisisplan en beleidsplan) moeten minimaal eens in de vier jaar geactualiseerd worden. Of de voorbereiding op een straling/nucleair incident in het profiel of plannen wordt meegenomen is een afweging waarvoor de veiligheidsregio verantwoordelijk is. De regionale risicoprofielen, de regionale crisisplannen en de regionale beleidsplannen van de Veiligheidsregio’s zijn via onderstaande tabellen beschikbaar.

Regio’s met gebieden die voorbereid dienen te zijn om schuilen en/of jodiumtabletten voor de bevolking tot en met 40 jaar als beschermingsmaatregelen te kunnen nemen bij een kernongeval

Veiligheidsregio
Het regionaal risicoprofiel is bij wet een verplichting voor de Veiligheidsregio. Deze (en het daarvan afgeleide crisisplan en beleidsplan) moeten minimaal eens in de vier jaar geactualiseerd worden.
Twente Risicoprofiel Beleidsplan
Noord-Holland Noord Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Haaglanden Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Zeeland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Midden- en West-Brabant Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Brabant-Zuidoost Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan

Regio’s met gebieden die voorbereid dienen te zijn om jodiumtabletten voor kinderen tot 18 jaar als beschermingsmaatregel te kunnen nemen bij een kernongeval

Veiligheidsregio Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Het regionaal risicoprofiel is bij wet een verplichting voor de Veiligheidsregio. Deze (en het daarvan afgeleide crisisplan en beleidsplan) moeten minimaal eens in de vier jaar geactualiseerd worden.
Groningen Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Friesland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Drenthe Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
IJsselland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Noord- en Oost-Gelderland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Gelderland-Midden Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Gelderland-Zuid Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Hollands Midden Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Rotterdam-Rijnmond Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Zuid-Holland Zuid Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Brabant-Noord Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Limburg-Noord Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Zuid-Limburg Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Flevoland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan

Regio’s waar voorbereidende maatregelen voor een kernongeval niet nodig zijn

Veiligheidsregio
Het regionaal risicoprofiel is bij wet een verplichting voor de Veiligheidsregio. Deze (en het daarvan afgeleide crisisplan en beleidsplan) moeten minimaal eens in de vier jaar geactualiseerd worden. Of de voorbereiding op een straling/nucleair incident in het profiel of plannen wordt meegenomen is een afweging waarvoor de veiligheidsregio verantwoordelijk is.
Zaanstreek-Waterland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Kennemerland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Amsterdam-Amstelland Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan
Gooi en Vechtstreek Risicoprofiel Crisisplan Beleidsplan