Veiligheidsregio’s

Nederland is onderverdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Binnen een veiligheidsregio wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van bevolkingszorg, brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Voor wat betreft rampen- en crisisbeheersing zijn de veiligheidsregio’s onder andere verantwoordelijk voor:

  • het inventariseren van de risico’s van rampen en crises en het adviseren van het bevoegd gezag hierover,
  • het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening hierover.

Op de website veiligheid.org kunt u zien onder welke veiligheidsregio uw gemeente valt.

Plannen en profielen

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de veiligheidsregio zich adequaat dient voor te bereiden op risico’s waar men in de regio mee geconfronteerd kan worden. Alle veiligheidsregio’s zijn via deze wet verplicht minimaal eens in de vier jaar een regionaal risicoprofiel en op basis daarvan een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan op te stellen. De veiligheidsregio’s bepalen hiermee zelf op welke risico’s zij zich voorbereiden en de wijze waarop zij dat doen. Het bestuur van de veiligheidsregio kan er voor kiezen om ten behoeve van de adequate voorbereiding, in aanvulling op de generieke voorbereiding,  voor een object of ramptype meer specifieke plannen te maken. Dit kan onder meer in de vorm van een rampbestrijdingsplan. Op dit moment is er geen specifieke verplichting voor veiligheidsregio’s om een rampbestrijdingsplan op te stellen voor een nucleaire installatie. Veiligheidsregio’s zijn vaak voorbereid via generieke maatregelen die niet te vatten zijn in een enkel plan. De afweging of extra planvorming van meerwaarde is en in welke vorm, wordt onder meer beïnvloed door factoren zoals de kans van optreden van een incident en de te verwachten maatschappelijke effecten, waarbij ook de afstand tot een object een belangrijke rol speelt

De voorbereidingszones zijn nationaal vastgesteld. Hier stemmen de Veiligheidsregio’s hun voorbereiding van de maatregelen (evacuatie, schuilen en het verstrekken van jodiumtabletten) op af. Deze voorbereidingszones zijn opgenomen in het Responsplan. Zie hiervoor ook de interactieve kaart.

Veiligheidsregio’s die een nucleaire installatie op hun grondgebied hebben staan, dan wel in hun directe omgeving, hebben, al dan niet gezamenlijk, een rampbestrijdingsplan opgesteld in aanvulling op het regionaal crisisplan. Het totale overzicht is hieronder beschikbaar.

Overzicht veiligheidsregio's

Veiligheidsregio Publieksinformatie

Rampbestrijdingsplan

Risicoprofiel Beleidsplan
1. Groningen Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
2. Friesland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
3. Drenthe Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
4. Overijssel Ijsselland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
5. Overijssel Twente Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
6. Noord- en Oost- Gelderland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
7. Gelderland-Midden Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
8. Gelderland-Zuid Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
9. Utrecht Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
10. Noord-Holland Noord
11. Zaanstreek-Waterland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
12. Amsterdam- Amstelland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
13. Kennemerland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
14. Gooi en Vechtstreek Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
15. Haaglanden Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
16. Hollands Midden Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
17. Zuid-Holland Zuid Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
18. Rotterdam-Rijnmond Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
19. Zeeland Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
20. Midden- en West-Brabant Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
21. Brabant-Noord Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
22. Brabant-Zuidoost Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
23. Limburg-Noord Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
24. Zuid-Limburg Informatie over nucleaire crisis of stralingsongeval Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan
25. Flevoland Naar het rampbestrijdingsplan Naar het risicoprofiel Naar het beleidsplan