Wat doet de overheid en wat kunt u doen?

We spreken van een kernongeval als er bij een kernreactor zoveel straling vrijkomt, of dreigt vrij te komen, dat deze een gevaar kan vormen voor mensen en voor het milieu.

In het geval van een kernongevalĀ neemt de overheid, op advies van de deskundigen, maatregelen om blootstelling aan de vrijgekomen radioactieve stoffen te voorkomen of te verkleinen: binnen blijven (schuilen), jodiumtabletten innemen, evacueren of maatregelen met betrekking tot de voedselketen.

Welke maatregelen de overheid adviseert verschilt per situatie. Wacht altijd op instructies van de overheid voordat u actie onderneemt bij een kernongeval.

Welke maatregelen neemt de overheid bij een kernongeval?

Wat doet de ANVS bij een stralingsongeval?