Wat doet de overheid en wat kunt u doen?

We spreken van een kernongeval als er bij een kernreactor zoveel straling vrijkomt, of dreigt vrij te komen, dat deze een gevaar kan vormen voor mensen en voor het milieu.

De radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrij kunnen komen, verspreiden zich meestal door de lucht. Er is kans op het binnenkrijgen van radioactieve stof door inademen en door besmetting van de huid. Vanuit de in de lucht overwaaiende radioactieve stoffen vindt ook bestraling op afstand plaats. Ten slotte kunnen mensen ook een stralingsdosis oplopen door op de grond neergedaalde radioactiviteit. Als die terechtkomen op gewassen of op een weide waar koeien grazen, zou het via het eten van deze besmette groente of het drinken van besmette melk ook tot stralingsdosis bij mensen kunnen leiden. De overheid kan daarom verschillende maatregelen nemen om de bevolking te beschermen.

Welke maatregelen neemt de overheid bij een kernongeval?

De radioactieve stoffen die zich door de lucht verspreiden, dalen neer en komen terecht op de grond, gewassen en huizen. Voorkomen moet worden dat mensen door overwaaiende of op de grond terecht gekomen radioactieve stoffen bestraald worden.

Tussen het moment waarop zich in de kernreactor een incident voordoet en het moment waarop radioactiviteit in de omgeving zou kunnen vrijkomen, zit meestal tijd om maatregelen te nemen om mensen te beschermen. De overheid kan verschillende maatregelen treffen:

  • Schuilen geeft voor een bepaalde tijd bescherming tegen straling uit een wolk en verminderd dat radioactiviteit wordt ingeademd.
  • Evacuatie geeft bescherming omdat men het gebied verlaat.
  • Door op het juiste moment jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met gewoon jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op en gaat daardoor de toename op de kans op schildklierkanker tegen.

Er kunnen ook maatregelen worden getroffen op ander gebied zoals een graas- en vervoersverbod of het sluiten van kassen.