Zones waarin maatregelen worden voorbereid

In de voorbereiding op een mogelijk kernongeval zijn er verschillende zones waarin maatregelen (evacuatie, schuilen en het verstrekken van jodiumtabletten) worden voorbereid. Veelal wordt bij een kernongeval slechts in een deel van het gebied waar voorbereidingsmaatregelen zijn getroffen, ook daadwerkelijk maatregelen genomen.

Tijdens een kernongeval maken deskundigen bij de overheid een berekening op basis van onder andere de hoeveelheid radioactieve stoffen die vrij dreigen te komen, de afstand tot de reactor en de weersomstandigheden. Op basis van deze berekeningen worden de maatregelen bepaald die nodig zijn om de kans op besmetting van de bevolking met radioactieve stoffen zo klein mogelijk te maken.

In zijn algemeenheid geldt: hoe verder weg van de kernreactor, hoe lager de verwachte blootstelling aan radioactieve stoffen. Het zou dus ook kunnen dat bij een kernongeval in België of Duitsland er geen maatregelen in Nederland nodig zijn omdat de wind de andere kant op staat of omdat er niet zo veel radioactieve stoffen zijn vrijgekomen of omdat deze zo verdund zijn dat ze geen gevaar meer opleveren.