Animaties over maatregelen

Hier vindt u alle animaties over de maatregelen van de overheid en wat u zelf kunt doen bij een nucleaire crisis of stralingsongeval. De animaties gaan over de volgende onderwerpen:

  1. Hoe word ik blootgesteld aan straling?
  2. Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale?
  3. Welke maatregelen neemt de overheid bij een kernongeval?
  4. Wat betekent schuilen?
  5. Wat is evacueren?
  6. Waarvoor gebruik ik jodiumtabletten?
  7. Overige maatregelen bij een kernongeval

1. Hoe word ik blootgesteld aan straling?

In deze animatie wordt uitgelegd wat straling is en waar het voorkomt. Ook wordt verteld hoeveel straling mensen veilig kunnen ontvangen. En welke maatregelen de overheid neemt als er door een kernongeval meer straling vrijkomt dan deze veilige dosis. De kans op een kernongeval is overigens erg klein.

VOICE-OVER: Hoe word ik blootgesteld aan straling?
Straling is overal.
Elke Nederlander ontvangt gemiddeld per dag een natuurlijke stralingsdosis van 0,004 millisievert.
Bij een röntgenfoto van de borstkas is dat 0,02 millisievert per foto.
Bij een vliegreis is dat, door kosmische straling, 0,01 millisievert en bij intercontinentale vluchten 0,05 millisievert.
Bij elkaar levert dit voor een gemiddelde Nederlander een stralingsdosis op van 2,6 millisievert per jaar.
Er gelden limieten voor de extra stralingsdosis die mensen mogen ontvangen.
1 millisievert voor de bevolking en 20 millisievert voor radiologisch werkers.
Om bij een kernongeval de bevolking te beschermen neemt de overheid maatregelen als een verhoogde dosis wordt verwacht.
Bij een kernongeval hangt het af van de situatie in de centrale wanneer en in welke mate er radioactiviteit vrijkomt.
Verschillende veiligheidssystemen maken de kans op een kernongeval zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan om het vrijkomen van radioactieve stoffen te beperken.

2. Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale?

In deze animatie wordt uitgelegd wat er gebeurt bij een ongeval op een kerncentrale. Dit  kan een bedrijfsongeval zijn of een kernongeval. Als er een kernongeval plaatsvindt, dan doet men er alles aan om dat te verhelpen.

Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale? Er is iets aan de hand, u hoort sirenes en ziet wagens naar het terrein rijden.

Op het terrein zijn veel gebouwen. Daar kan brand zijn of iemand heeft een been gebroken.

Bij een kernongeval in het nucleaire gedeelte ziet u bijna niets. Hooguit kan er wat stoom uit de centrale komen, maar dat gebeurt wel vaker.

Binnen wordt door deskundig personeel hard gewerkt om de kerncentrale...

...in een veilige toestand te brengen en het vrijkomen van radioactiviteit te voorkomen.

Als er toch radioactiviteit dreigt vrij te komen...

...beoordelen speciale teams de mogelijke gevolgen...

...en bereidt de overheid zich voor op het nemen van maatregelen.

Er wordt van alles aan gedaan om het ongeval snel te verhelpen...

...maar de situatie kan verslechteren.

Een radioactieve wolk kan bewoond gebied bereiken.

De overheid en inwoners hebben dan enkele uren of langer...

...om maatregelen te nemen.

Verschillende veiligheidssystemen maken de kans op een kernongeval...

...zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan...

...om het vrijkomen van radioactieve stoffen te beperken.

3. Welke maatregelen neemt de overheid bij een kernongeval?

In deze animatie wordt uitgelegd welke maatregelen de overheid neemt bij een kernongeval. Om mensen te beschermen zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Schuilen, evacueren en jodiumtabletten slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen.

4.Wat betekent schuilen?

In deze animatie wordt uitgelegd wat schuilen betekent. Schuilen is één van de maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen bij een kernongeval. De andere maatregelen zijn evacueren en jodiumtabletten slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen.

5. Wat is evacueren?

In deze animatie wordt uitgelegd wat evacueren betekent. Evacueren is één van de maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen bij een kernongeval. De andere maatregelen zijn schuilen en jodiumtabletten slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen.

6.Waarvoor gebruik ik jodiumtabletten?

In deze animatie wordt uitgelegd wanneer en waarom u jodiumtabletten moet innemen bij een kernongeval. Het innemen van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen. De andere maatregelen zijn evacueren en schuilen. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen.

7. Overige maatregelen bij een kernongeval

In deze animatie wordt uitgelegd welke overige maatregelen de overheid neemt bij een kernongeval. De overheid neemt deze maatregelen om bijvoorbeeld te voorkomen dat radioactief besmet voedsel op de markt komt. De andere maatregelen die de overheid neemt zijn evacueren, schuilen en adviseren om jodium te slikken. Zo wordt voorkomen dat mensen teveel radioactieve stoffen binnenkrijgen.