Maatregelen met betrekking tot de voedselketen

De radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrij kunnen komen, verspreiden zich meestal door de lucht. Een radioactieve wolk kan gewassen en vee besmetten in het gebied waar de wolk overheen trekt.

Via het eten van besmette groente of het drinken van besmette melk zou het ook tot stralingsdosis bij mensen kunnen leiden. Aan de hand van metingen en berekeningen van experts neemt de overheid maatregelen met betrekking tot de voedselketen.

Een graasverbod kan afgekondigd worden bij een besmetting van grasland of juist vooruitlopend op een mogelijke besmetting. Wanneer koeien besmet gras eten, komen de radioactieve stoffen voor een deel terecht in de melk.

Door een oogst- en slachtverbod wordt voorkomen dat er radioactief voedsel op de markt komt. Verder kan de overheid bijvoorbeeld groente, vlees, vis en melkproducten van de markt halen of inlaatpunten voor de productie van drinkwater laten sluiten in een bepaald gebied.