Maatregelen om mensen te beschermen

Als er ondanks alle veiligheidssystemen toch radioactieve stoffen vrijkomen, neemt de overheid maatregelen om mensen te beschermen. Welke maatregelen de overheid neemt verschilt per situatie. Bijvoorbeeld de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het type neerslag. Er kan een enkele maatregel nodig zijn, of verschillende maatregelen kunnen worden gecombineerd. 

Jodiumtabletten

Ruim 1,2 miljoen huishoudens in de omgeving van een kernreactor of kerncentrale hebben van de rijksoverheid jodiumtabletten thuisgestuurd gekregen. De kans dat er een kernongeval gebeurt, is heel klein. Maar als het gebeurt, zijn de jodiumtabletten direct bij de hand. Dat scheelt kostbare tijd. 

Jodiumtabletten bieden bescherming tegen de schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een kernongeval. Radioactief jodium wordt bij inademen opgenomen in de schildklier. Dit geeft een verhoogde kans op schildklierkanker. Door op het juiste moment jodiumtabletten te slikken, raakt de schildklier verzadigd met gewoon jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op.

De kans op schildklierkanker door de opname van radioactief jodium is het grootst bij (ongeboren) baby’s, kinderen en volwassenen tot en met 40 jaar.

Schuilen

Schuilen betekent: naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en ventilatie of luchttoevoer stoppen. Voor actuele informatie wordt dan verwezen naar NL-Alert, Crisis.nl, de website van de betreffende veiligheidsregio en/of de calamiteitenzender in de regio.

Evacueren

Deskundigen beoordelen of de mensen in een bepaald gebied beter kunnen vertrekken. Als dat zo is dan krijgt deze groep mensen instructies om zich voor te bereiden op evacuatie.

Het kan zijn dat alvast gestart wordt met evacuatie uit bijzondere locaties, bijvoorbeeld ziekenhuizen, gevangenissen of zorgcentra. Dat vergt namelijk meer tijd. In Nederland hebben hulpdiensten evacuatieplannen voorbereid voor mensen dichtbij de kernreactoren. 

Voor de kernreactor in Borssele is dit een zone van 10 kilometer net als voor de vier kernreactoren in Doel. Voor de onderzoeksreactor in Petten bedraagt deze preparatiezone 3 kilometer.

Er staat ook een onderzoeksreactor in Delft. Deze is relatief klein. De effecten van een kernongeval zullen minder ver strekken dan bij grotere kernreactoren. Daarom zijn alleen in een kleine zone rond de kernreactor in Delft de maatregelen schuilen en jodiumtabletten voorbereid.