Kaart met preparatiezones

De kans op een kernongeval is erg klein. Als zich toch een ongeval voordoet, kan de overheid maatregelen afkondigen om mensen te beschermen. Deze maatregelen worden voorbereid in een aantal gebieden: de preparatiezones.

Maatregelen die zijn voorbereid zijn: evacueren (het gebied verlaten), schuilen (binnen blijven) en jodiumprofylaxe (het innemen van jodiumtabletten).

Bij een kernongeval geeft de overheid instructies. Het gebied waar de maatregelen afgekondigd worden kan groter of kleiner zijn dan de preparatieszones. Dit is afhankelijk van de aard en ernst van het kernongeval.

Nederlandse preparatiezones kernongeval

Kernreactoren (A-objecten)

Evacueren

Jodiumdistributie ≤ 40 jaar en zwangeren & schuilen

Jodiumdistributie < 18 jaar en zwangeren

Kaart Nederland veiligsheidsregios Kernreactoren Evacueren Jodiumdistributie ≤ 40 jaar en zwangeren & schuilen Jodiumdistributie <18 jaar en zwangeren

Veiligheidsregio’s Nederland

1 Groningen
2 Friesland
3 Drenthe
4 IJsselland
5 Twente
6 Noord- en Oost-Gelderland
7 Gelderland-Midden
8 Gelderland-Zuid
9 Utrecht
10 Noord-Holland Noord
11 Zaanstreek Waterland
12 Kennemerland
13 Amsterdam-Amstelland
14 Gooi en Vechtstreek
15 Haaglanden
16 Hollands Midden
17 Rotterdam-Rijnmond
18 Zuid-Holland Zuid
19 Zeeland
20 Midden- en West-Brabant
21 Brabant-Noord
22 Brabant-Zuidoost
23 Limburg-Noord
24 Zuid-Limburg
25 Flevoland