De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS. Bovenstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per installatie. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde. De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Tot 24-01-2019 ligt de definitieve vergunning voor de Kernenergiecentrale Borssele ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Raad van State. #ANVS bit.ly/2RSARHf

6 uur geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Vandaag bracht een afvaardiging van de subcommissie voor Nucleaire Veiligheid van het Belgische Parlement een werkbezoek aan de ANVS, waarin zij geïnformeerd werden over de nucleaire veiligheid in Nederland. bit.ly/2zM0SRM pic.twitter.com/WBEIVKM4Fy

5 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De ANVS is geïnformeerd over een kortstondig brand nabij de kerncentrale Emsland in Duitsland. De brand is geblust en er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. Er is geen noodzaak tot het nemen van maatregelen. autoriteitnvs.nl/actueel/recent…

5 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS