De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS. Bovenstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per installatie. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde. De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Van 11 april tot en met 22 mei 2019 ligt de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor NRG voor inspraak ter inzage #ANVS bit.ly/2G5FZTH

10 dagen geleden
Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN
16 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS ontving een melding van COVRA over het beschadigd raken van een ondergrondse leiding. Dit had geen gevolgen voor de veiligheid van mens en milieu en er was geen noodzaak tot het nemen van beschermingsmaatregelen voor de omgeving. bit.ly/2WuvX5j pic.twitter.com/MrC9HfsmpP

25 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS