De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS. Bovenstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per installatie. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde. De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Tweets @AutoriteitANVS

Geretweet door @AutoriteitANVS
AFCN - FANC @FANC_AFCN

Geplande stillegging Tihange 2 voor onderhoud. De reactor werd tot een veilige stilstand gebracht. Geen impact op het welzijn van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu. #bescherming #nucleaire #stralingsbescherming fanc.fgov.be/nl/nieuws/gepl…

2 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Op 4 augustus meldde EPZ dat de kerncentrale Borssele automatisch was afgeschakeld vanwege een storing in het reactorbeveiligingssysteem. #ANVS beoordeelt wanneer de kerncentrale weer veilig kan worden opgestart. Er zijn geen gevolgen voor mens en milieu. bit.ly/2APtdJN

13 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS attendeert crematoria op de richtlijnen van de uitvaartbranche voor het omgaan met overleden personen die een medische behandeling met radioactieve stoffen hebben ondergaan. bit.ly/2vRIjJ9

14 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS