De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS. Bovenstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per installatie. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde. De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Directies @FANC_AFCN en #ANVS bijeen voor hun jaarlijkse overleg, dit maal in Den Haag. Het uitwisselen van informatie en het bespreken van de laatste ontwikkelingen in de nucleaire sector en op het gebied van stralingsbescherming staat centraal. pic.twitter.com/ZjCSMOG7vH

5 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Tot 26 juli ligt de definitieve vergunning voor NRG ter inzage. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Raad van State #ANVS bit.ly/2XEgdNW

6 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Het Kwartaalbericht van juni is uit, met interviews en artikelen over het werk van de #ANVS! magazines.autoriteitnvs.nl/kwartaalberich… pic.twitter.com/ZuVb55rG3U

12 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS