De Kernenergiewet verplicht vergunninghouders van nucleaire installaties om ongewone gebeurtenissen tijdig te melden aan de ANVS. Bovenstaande navigatie biedt een overzicht van de ongewone gebeurtenissen gerangschikt per installatie. Klik op de link voor de volledige tijdlijn met ongewone gebeurtenissen op chronologische volgorde. De ANVS kan besluiten om van bepaalde ongewone gebeurtenissen gedurende het lopende onderzoek geen informatie op de website te plaatsen vanwege potentiële beveiligings- en safeguardsaspecten.

Tweets @AutoriteitANVS

ANVS @AutoriteitANVS

Wat zijn jouw opvattingen over risico & risicocommunicatie? Vul de anonieme enquête in van @OECD_NEA. De resultaten worden gebruikt tijdens de internationale werkgroep van NEA over communicatie over o.m. stralingsrisico's waar ANVS ook aan deelneemt. surveymonkey.com/r/7QPFMJ9

7 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

Heb je een rol in de crisisbeheersing bij stralingsincidenten? Kom dan naar de netwerkdag Stralingsincidenten op 25 september in Utrecht #DCC-IenW #ANVS. Lees hier meer: dcc-ienw.nl/evenementen/th…

10 dagen geleden
ANVS @AutoriteitANVS

De #ANVS is door @Urenconederland geïnformeerd over de aanwezigheid van brandweer op het terrein ivm rookontwikkeling bij de noodstroomvoorziening in aanbouw. Er is geen gevaar geweest voor mens of omgeving. twitter.com/Urenconederlan…

13 dagen geleden
Volg @AutoriteitANVS