Geen veiligheidsrisico bij ongewone gebeurtenissen in 2022

Onze nieuwe rapportage over de ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties is verschenen. In 2022 hebben de nucleaire installaties in totaal 20 ongewone gebeurtenissen gemeld bij de ANVS. Deze gebeurtenissen hadden allemaal geen gevolgen voor de veiligheid of voor het milieu. Het aantal meldingen is vergelijkbaar met vorige jaren.

epz inspecteurs aan het werk (2)

Toezicht op onderzoek

Ongewone gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die afwijken van de normale processen bij nucleaire installaties. Bijvoorbeeld bij Kerncentrale Borssele of de onderzoeksreactor in Petten. Een installatie moet deze gebeurtenissen bij de ANVS melden. Vervolgens letten wij erop dat zo’n gebeurtenis goed wordt onderzocht en dat ervan wordt geleerd. Als het nodig is doen we zelf ook nog onderzoek en gaan we langs bij de installatie. Allemaal zodat een gebeurtenis niet opnieuw plaatsvindt. Ons doel is namelijk dat de installaties in Nederland zo veilig mogelijk zijn.

Zoals de rapportage ongewone gebeurtenissen 2022 laat zien waren er in 2022:

  • 16 afgehandelde gebeurtenissen zonder gevolgen voor de veiligheid;
  • 1 melding over fouten in handleidingen die nooit tot afwijkingen in de praktijk hebben geleid;
  • 3 gebeurtenissen zonder gevolgen die nog moeten worden afgehandeld.

Als een melding is afgehandeld door de ANVS, krijgt die een officieel INES-niveau mee: ruim 70 landen gebruiken deze internationale schaal om aan te geven hoe ernstig een gebeurtenis is. De 16 afgehandelde gebeurtenissen hebben INES-niveau 0, omdat er geen gevolgen waren voor mensen of het milieu. De melding over de handleidingen heeft geen INES-niveau, omdat het nooit tot een echte gebeurtenis is gekomen.

Letten op menselijk handelen

Een belangrijk inzicht uit de rapportage ongewone gebeurtenissen 2022 is dat de installaties goed moeten opletten bij standaardwerkzaamheden. Bij Kerncentrale Borssele is er op 27 februari 2022 bijvoorbeeld onderhoud uitgevoerd, zonder dat er vereiste controles waren gedaan. Bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp is op 30 juni 2022 afvalwater geloosd terwijl dit niet mocht. Bij de Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG in Petten is op 21 oktober 2022 water uit een pompput opgespat. En op 16 juni 2022 zat een tank met vloeibaar afval te vol bij een van de andere installaties van NRG.

Deze ongewone gebeurtenissen laten zien dat het belangrijk is dat medewerkers van nucleaire installaties bewust bezig zijn met hun werk. Zij spelen een belangrijke rol bij de veiligheid van een installatie. Het is daarom ook belangrijk dat de processen voor routinewerkzaamheden duidelijk zijn en goed worden gevolgd. Onze rapportage onderstreept de aandacht die dit nodig heeft.

Leren en verbeteren

Alle installaties nemen de ongewone gebeurtenissen serieus. Zij zorgen daarom voor extra trainingen, borden met instructies en duidelijkere processen. Het personeel weet daardoor wat er moet gebeuren. Tijdens onze controles besteden wij zelf ook extra aandacht aan deze rol van de mens.

Meer weten?

Lees de rapportage ongewone gebeurtenissen. Of bekijk de gebeurtenissen per installatie:

Bij de Hoger Onderwijsreactor in Delft en Kerncentrale Dodewaard waren in 2022 geen meldplichtige ongewone gebeurtenissen.