Kerncentrale Dodewaard

De kerncentrale Dodewaard is op 26 maart 1997 definitief uit bedrijf genomen. De splijtstof is uit de reactor verwijderd en afgevoerd. Overbodig geworden systemen zijn afgeschakeld en zo nodig schoongemaakt. Vervolgens is de centrale buiten bedrijf gesteld. De uit bedrijf genomen systemen zijn geconserveerd en vergrendeld. Er zijn bouwkundige aanpassingen getroffen en nieuwe systemen aangelegd. Per 1 juli 2005 is een wachtperiode van 40 jaar ingegaan. Na deze wachtperiode zal de centrale worden ontmanteld. Bij de kerncentrale Dodewaard hebben zich in 2018, 2017, 2015, 2014 en 2013 geen meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan.

In 2016 heeft zich bij de kerncentrale Dodewaard 1 ongewone gebeurtenis voorgedaan die aan de ANVS is gemeld.

Kerncentrale DodewaardKlik voor een overzicht