Overige installaties van NRG in Petten

In het overzicht ongewone gebeurtenissen bij de overige installaties van NRG in Petten geeft de ANVS een overzicht van de meldingen die vergunninghouder heeft gedaan bij de ANVS. Dit zijn meldingen van zogenoemde ongewone gebeurtenissen: iets wat afwijkt van de normale bedrijfsprocessen, zoals het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking. Onder de overige installaties waarvoor NRG vergunning heeft, vallen de Hot Cell Laboratories (HCL), bestaande uit het Research Laboratory (RL) en de Molybdenum Production Facility (MPF), Waste Storage Facility (WSF), Decontamination and Waste Treatment (DWT) en overige laboratoria waaronder het Jaap Goedkoop Laboratorium (JGL).

Snel informatie verstrekken

De ANVS ontvangt ook meldingen van nucleaire bedrijven over ongewone gebeurtenissen waar u niets van merkt. Bijvoorbeeld een lekkage waarbij radioactief verontreinigd koelwater in de bodem terecht komt. Het spreekt voor zich dat als ze gevolgen hebben voor de omgeving of voor de veiligheid van de nucleaire installatie, de ANVS daar snel informatie over verstrekt.

Publicatie na onderzoek

Bij het merendeel van de niet merkbare ongewone gebeurtenissen is er geen sprake van gevolgen voor de nucleaire veiligheid of omgeving. Over dergelijke gebeurtenissen bericht de ANVS ook op deze site, nadat het onderzoek door het bedrijf is afgerond en de maatregelen om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen, zijn uitgevoerd.

NRG overige installaties

Klik voor een overzicht