Handreiking Meldcriteria Nucleaire Inrichtingen

In deze Handreiking geeft de ANVS aan wat zij beschouwt als een goede invulling en uitvoering van de wettelijke meldplichten voor nucleaire inrichtingen die voortvloeien uit de Kernenergiewet- en regelgeving. Daarnaast staat in deze Handreiking vermeld hoe de ANVS van plan is de vergunningvoorschriften met betrekking tot de meldplicht te uniformeren.