Publicatie ongewone gebeurtenissen na onderzoek

In het overzicht ongewone gebeurtenissen geeft de ANVS een overzicht van de meldingen die vergunninghouders doen bij de ANVS. Dit zijn meldingen van zogenoemde ongewone gebeurtenissen: iets wat afwijkt van de normale bedrijfsprocessen, zoals het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking.

Snel informatie verstrekken

De ANVS ontvangt ook meldingen van nucleaire bedrijven over ongewone gebeurtenissen waar u niets van merkt. Het spreekt voor zich dat als ze gevolgen hebben voor de omgeving of voor de veiligheid van de nucleaire installatie, de ANVS daar snel informatie over verstrekt.

Bij het merendeel van de niet merkbare ongewone gebeurtenissen is er geen sprake van gevolgen voor de nucleaire veiligheid of omgeving. Over dergelijke gebeurtenissen bericht de ANVS ook op deze site nadat het onderzoek door het bedrijf is afgerond en de maatregelen om het probleem te verhelpen en in de toekomst te voorkomen, zijn uitgevoerd.

Om welke gebeurtenissen gaat het?

In het overzicht zijn nu de volgende berichten gepubliceerd:

Urenco
16 mei 2021: overvullling uraniumhexafluoride in cilinder
31 augustus 2021: kleine hoeveelheid radioactieve stoffen vrijgekomen in procesruimte

Overige installaties NRG
13 januari 2021: Uitval ventilatie gebouwen 025 en 026 NRG
6 mei 2021: Storing aan brandmeldcentrale Molybdeen Production Facility NRG
19 september 2021: Drukbewaking niet actief

Kerncentrale Borssele
1 juni 2021: Beoordeling ANVS melding onbedoeld in werking treden noodstroomdiesel
9 juni 2021: Back-up voedingsschakelaars gelijktijdig niet beschikbaar

COVRA
7 mei 2021: Melding COVRA Tritium door ventilatieschacht naar de buitenlucht

De nucleaire veiligheid en stralingsbescherming was in geen van deze situaties in het geding.

De ANVS brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Deze rapportage bevat een overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen van het voorgaande jaar. In juli wordt de rapportage gepubliceerd op anvs.nl.

Inspecteurs aan het werk