Veiligheid kerncentrales Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne komen de kerncentrales die in dat land liggen regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld omdat een grote stuwdam, die de kerncentrale in Zaporizja van koelwater voorziet, is opgeblazen. Of omdat de stroomvoorziening naar een andere centrale is onderbroken.

De ANVS volgt de situatie op de voet, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarnaast staan we continue in contact met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA).

Op deze pagina leest u updates over de nucleaire veiligheid in Oekraïne en de eventuele gevolgen voor Nederland. 

Geen maatregelen nodig

Er is veel gebeurd in Oekraïne, met name op en rond de kerncentrale in Zaporizja. Dit heeft niet geleid tot stralingsniveaus waarbij in Nederland directe of indirecte maatregelen nodig zijn. Deze zijn ook nog niet nodig geweest in andere landen. 

Als er een ongeluk in een kerncentrale in Oekraïne gebeurt, zal dit niet leiden tot stralingsniveaus in Nederland waarbij directe maatregelen nodig zijn. Zoals evacueren, schuilen of het slikken van jodiumtabletten. De afstand van Nederland tot Oekraïne is daarvoor te groot.

Bovendien is de kerncentrale nu al langere tijd afgeschakeld en zullen de gevolgen daardoor minder groot zijn dan bij een ongeval met een draaiende kerncentrale. Daardoor is het ook onwaarschijnlijk dat Nederland maatregelen moet treffen om de voedselketen in Nederland te beschermen. Wel zullen er mogelijk consequenties zijn voor internationale handel en kunnen mogelijk maatregelen volgen die gericht zijn op transport.

De ANVS ziet toe op de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. Het RIVM monitort radiologische metingen in Nederland en Europa en informeert de ANVS.

Meer informatie

Meer informatie over waarom en wanneer u in Nederland jodiumtabletten gebruikt, vindt u op Rijksoverheid.nl

Lees hier welke maatregelen de overheid kan nemen bij een kernongeval.

Op de website van het IAEA vindt u regelmatige IAEA-updates over de situatie in Oekraïne.

Nieuwsupdates oorlog in Oekraïne

Belangrijke gebeurtenissen sinds de inval van Rusland op 24 februari 2022

Kaartje van nucleaire faciliteiten in Oekraine

Achtergrond

IAEA en ANVS

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) van de Verenigde Naties is 's werelds centrale intergouvernementele forum voor wetenschappelijke en technische samenwerking op nucleair gebied en het vreedzaam gebruik daarvan.

IAEA heeft het Incident and Emergency Centre. Het wereldwijde centrum voor internationale paraatheid voor noodsituaties, communicatie en reactie op nucleaire en radiologische incidenten en noodsituaties. Dat is ongeacht of deze het gevolg zijn van een ongeval, nalatigheid of opzettelijk handelen.

Competent authority

Nederland is een lidstaat van het IAEA en bij de ANVS is het contactpunt ondergebracht zowel voor ongevallen in Nederland als voor ongevallen in het buitenland. Wij zijn de zogenoemde 'competent authority'.

Meer informatie van de ANVS

De ANVS staat in contact met het IAEA en houdt u op de hoogte via anvs.nl en onze online kanalen, zoals LinkedIn en X (vroeger Twitter).

Statements en meer informatie