06-06-2023 - Uitspraak Raad van State over verzoek om voorlopige voorziening Stichting Laka

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft Stichting Laka’s verzoeken om een voorlopige voorziening afgewezen. De conclusie van de rechter is dat de ANVS de overbrengingsvergunning aan EPZ en de vervoersvergunning aan Transnubel correct heeft verleend. Er was namelijk toestemming van de Franse autoriteit om het radioactieve materiaal naar Frankrijk te sturen. De bezwaarprocedure loopt nog wel door. Bekijk de volledige uitspraak.