14 juli 2021 - Uitspraak Raad van State beroep Kernenergiewetvergunning ontmantelingsfaciliteit te Vlaardingen

Op woensdag 14 juli 2021 deed de Raad van State uitspraak over de vergunning die de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voor een ontmantelingsfaciliteit voor boorplatformen te Vlaardingen heeft afgegeven. Enkele ondernemers in de omgeving zijn tegen de vergunning in beroep gegaan bij de Raad van State. De Raad van State behandelde de zaak op 25 mei 2021 op zitting. Lees hier de volledige uitspraak.