2 mei 2018 - Berichtgeving naar veiligheidsregio's en omliggende gemeenten over kerncentrale Doel 1

In de pers verschijnen berichten dat er ‘radioactief’ of ‘besmet water’ in het milieu terecht zou kunnen komen als gevolg van de eerder geconstateerde lekkage in Doel 1. Eerder heeft de Belgische toezichthouder, FANC, aangegeven dat  “dit incident geen enkele impact heeft op de veiligheid van de personeelsleden, de bevolking of het leefmilieu”. ENGIE, de eigenaar van de centrale, heeft dit desgevraagd bevestigd aan de ANVS. De lekkage vindt plaats in een koelsysteem in het containment (het nucleaire deel). Dit betekent dat alle gassen en vloeistoffen die mogelijk uit dit systeem lekken nog steeds binnen een hermetisch gesloten barrière zitten. Het water kan niet naar buiten.

Er is derhalve geen sprake van lekkage van ‘besmet’ water naar de omgeving als gevolg van de geconstateerde lekkage.