13 december 2017 - Vragen GroenLinks Overijssel inzake transportvergunning URENCO

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Op 1 november 2017 heeft de ANVS op grond van de Kernenergiewet een vergunning voor vervoer op grond van een speciale regeling verleend aan URENCO in Almelo. Dit betreft een eenmalig vervoer van één cilinder.

Vragen GroenLinks aan Provinciale Staten Overijssel
In de (lokale) media en door LAKA is aandacht besteed aan deze verleende vergunning. GroenLinks Overijssel heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld aan de Provinciale Staten Overijssel, die in haar reactie van 7 december 2017 voor inhoudelijke beantwoording verwijst naar de ANVS. De ANVS heeft de betreffende informatie aan GroenLinks Overijssel gegeven.