7 september 2016 - Reactie ANVS naar aanleiding van berichtgeving NOS over financiële situatie en veiligheidscultuur bij NRG

De NOS berichtte op 7 september 2016 over de financiële situatie en de veiligheidscultuur bij NRG. De ANVS had de afgelopen periode extra aandacht voor het toezicht op deze aspecten mede naar aanleiding van signalen van klokkenluiders. Het is de ANVS niet gebleken dat bij NRG financiële belangen zwaarder wegen dan nucleaire veiligheid, stralingsbescherming of beveiliging. Ook heeft de ANVS geen bewijzen gevonden dat NRG-medewerkers zich niet zonder consequenties kunnen uitspreken over veiligheidszaken.

De ANVS neemt signalen over nucleaire veiligheid altijd serieus door het gesprek aan te gaan met betrokkenen en zo nodig extra inspecties uit te voeren. Dat is in dit specifieke geval ook gedaan.

Voldoende veilig

Een aantal jaren geleden waren er bij NRG veel problemen in de sfeer van veiligheid. De Kernfysische Dienst, één van de voorlopers van de ANVS, is toen overgegaan tot  verscherpt toezicht. Dit verscherpt toezicht duurt  tot op de dag van vandaag voort. In deze periode is de situatie aanzienlijk verbeterd. Het oordeel van de ANVS is dat er op dit moment sprake is van een voldoende veilige situatie.

Inspecties

Enkele anonieme klokkenluiders hebben melding gemaakt van onveilige situaties en van een slechte veiligheidscultuur. De ANVS heeft met  deze mensen gesproken en heeft de informatie gebruikt bij de inspecties die met grote regelmaat bij NRG worden uitgevoerd.

Veiligheidscultuur

Sinds februari 2016 beschikt de ANVS over de e-mail met aanbevelingen aan NRG die de NOS naar buiten bracht. De ANVS heeft gesproken met de opsteller daarvan en de informatie uit de e-mail is gebruikt bij de inspecties. De conclusie van de toezichthouders van de ANVS luidt dat er op dit moment geen sprake is van een onverantwoorde veiligheidscultuur bij NRG. Begin oktober 2016 is de IAEA uitgenodigd om tijdens een missie naar onder meer de technische staat van de installatie, de veiligheidscultuur, de organisatie en het management systeem te kijken. Ook zal de IAEA extra aandacht geven aan de punten die in de notitie staan die de NOS naar buiten bracht. Begin 2017 is de IAEA opnieuw uitgenodigd om specifiek en uitgebreider naar de veiligheidscultuur te kijken.

Financiële situatie

De financiële situatie van NRG is de laatste jaren slecht. De afgelopen jaren is met verlies gedraaid en de onderneming blijft overeind dankzij leningen en subsidies van EZ. Dit heeft een negatieve invloed, ook op de veiligheidscultuur in het bedrijf. Voorstellen voor verbetering van deze situatie worden binnenkort in het Kabinet besproken. Als hier uit komt dat NRG extra steun krijgt van het Rijk, zal de ANVS beoordelen of er sprake is van voldoende solvabiliteit om de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen.