29 november 2016 - Transportveiligheid gewaarborgd

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Op 29 november 2016 ontving de ANVS vragen over de vergunning voor een transport van radioactief afval van Petten naar de COVRA in Vlissingen.

Het betreft een transport over de weg van twee radioactieve bronnen van Nuclear Research Group (NRG) die overtollig zijn en daarom op grond van de inrichtingsvergunning van NRG zo spoedig mogelijk afgevoerd moeten worden naar COVRA. Er is geen relatie met het historisch afval van NRG.

COVRA vervoersvergunning

De ANVS heeft op 20 juli op basis van de aanvraag door COVRA een vergunning verleend voor het vervoer van twee hoogradioactieve bronnen van NRG te Petten naar COVRA te Vlissingen. Het vervoeren van radioactief materiaal is gebonden aan internationale vervoerseisen. De ANVS heeft na beoordeling van de aanvraag vastgesteld dat het vervoer gerechtvaardigd is en veilig kan plaatsvinden in de transportverpakkingen die COVRA heeft aangevraagd, indien alle voorschriften van de vergunning worden nageleefd.

Verzoek tot wijziging

Op 10 november 2016 bleek bij een inspectie door de ANVS en ILT voorafgaand aan het transport dat de transportindex van één van de bronnen na meting hoger was dan vergund. Het transport heeft daarom niet plaatsgevonden. COVRA heeft vervolgens een verzoek tot wijziging gedaan van de vergunning voor een hogere transportindex. Het wijzigen van de transportindex leidde niet tot andere of aangepaste voorschriften in de vervoersvergunning. De transportveiligheid blijft ook met een gewijzigde transportindex gewaarborgd en voldoet daarmee aan de eisen uit de Kernenergiewet. Op 15 november 2016 is de vervoersvergunning conform aanvraag gewijzigd. Op 23 november 2016 vond na inspectie van de ANVS het transport via de weg plaats.