Brief voor stakeholders over oprichting ANVS

Begin januari is een brief uitgegaan naar de stakeholders van de ANVS. In deze brief berichten we onze stakeholders en relevante brancheverenigingen over de oprichting van de ANVS. Ook staat puntsgewijs opgesomd welke organisaties opgaan in de ANVS, welke taken de ANVS uitvoert en wat onder meer de contactgegevens zijn. Voor alle volledigheid kunt u de brief ook hier lezen.