Revisievergunning voor COVRA

Op 7 januari heeft de minister van Economische Zaken een revisievergunning verleend aan de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). De COVRA slaat al het radioactief afval dat in Nederland ontstaat op. De minister verleent de vergunning op basis van de Kernenergiewet. Met de vergunning kan de COVRA het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) met twee opslagcompartimenten uitbreiden. Tot eind februari is nog beroep tegen de vergunning mogelijk.

Inzage in beschikking mogelijk tot 26 februari

Ook wijzigt de locatie van het tweede opslaggebouw voor verarmd uranium (VOG2). Hiervoor was al een vergunning verleend. Voor de besluitvorming over de vergunning heeft COVRA een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. In de documenten bij dit bericht vindt u de MER en informatie over de ingediende zienswijzen. Van 15 januari tot en met 26 februari ligtĀ de ontwerpbeschikking (de vergunning) ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep tegen de beschikking instellen.