Goedkeuring Plannen van aanpak afvoer historisch radioactief afval NRG Petten

Op 8 december 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu (IenM)  goedkeuring onder voorwaarden verleend aan de herziene en geactualiseerde plannen van aanpak Radioactive Waste Management Program (RWMP) en Radioactief Afval Project (RAP) van de Nuclear Research and consultancy Group (NRG). Tot en met 19 januari 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.