Jan van den Heuvel begonnen als algemeen directeur ANVS

Jan van den Heuvel is per 1 februari aan de slag als algemeen directeur en kwartiermaker/beoogd bestuursvoorzitter van de ANVS.

Jan van den Heuvel, algemeen directeur van de ANVS
Jan van den Heuvel, algemeen directeur ANVS

Tot februari was Van den Heuvel directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten in het Rijnmondgebied. Hij werkte daarvoor onder meer bij het directoraat-generaal Milieubeheer van het voormalige ministerie van VROM en bij het ministerie van Justitie. Bij deze laatste was hij directeur Opsporingsbeleid en plaatsvervangend directeur-generaal Rechtshandhaving.

Van den Heuvel verrichtte op zijn eerste werkdag als algemeen directeur meteen zijn eerste officiële handeling: de ondertekening van het ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheden van de ANVS zijn vastgelegd.