Departementale herindeling rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

De taken van de minister van Economische Zaken op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming worden per 1 mei overgedragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De ministerraad heeft daartoe, mede naar aanleiding van een advies van het Internationaal Atoomenergieagentschap, besloten. Hiermee wordt de scheiding tussen enerzijds de verantwoordelijkheid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en anderzijds de verantwoordelijkheid voor het energiebeleid duidelijker zichtbaar in de departementale indeling.

De minister van Economische Zaken blijft belast met de positionering van kernenergie in het energiebeleid en de Nederlandse positie op het gebied van nucleair onderzoek, de isotopenproductie en de uraniumverrijking. Andere verantwoordelijkheden op voornoemde gebieden, zoals die van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor stralingsbescherming van patiënten, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor stralingsbescherming van werknemers, en de minister van Buitenlandse Zaken voor non-proliferatie en de internationale coördinatie van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, blijven in stand.

Bron: ministerie van AZ