Uitnodiging internetconsultatie Handreiking VOBK

Van 3 april tot en met 3 mei 2015 was het mogelijk te reageren op de Handreiking VOBK (een Veilig Ontwerp en het veilig Bedrijven van Kernreactoren). De handreiking geeft inzicht in de stand van de techniek en wetenschap van de nucleaire veiligheid. De handreiking wordt voor de ANVS een onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvragen van kernenergiewetvergunningen. De ANVS neemt graag meningen van belanghebbenden en geïnteresseerden mee bij het maken van beleid. U kon daarom online laten weten wat u van de handreiking vindt.

Internetconsultatie

De handreiking wordt een belangrijk onderdeel van het referentiekader bij de beoordeling van de aanvraag van kernenergiewetvergunningen. Burgers, bedrijven en organisaties worden daarom uitgenodigd mee te denken over de handreiking in voorbereiding. De ANVS bood de handreiking via internetconsultatie aan.

Veiligheidsrandvoorwaarden voor kernreactoren

De Handreiking VOBK beschrijft de veiligheidsrandvoorwaarden voor het ontwerp en de bedrijfsvoering van lichtwater gekoelde kernreactoren.

Er zijn twee directe aanleidingen voor de handreiking:

  1. het initiatief voor de oprichting van een nieuwe onderzoeksreactor voor medische toepassingen in Petten (het project PALLAS);
  2. de beoogde modernisering van de bestaande onderzoeksreactor in Delft (de investering in de Hoger Onderwijs Reactor (HOR) van de TU Delft; het project OYSTER).

Deze initiatieven krijgen alleen een vergunning als ze voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van nucleaire veiligheid.

De ANVS werkt continu aan het verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland. We houden hiervoor toezicht op de bestaande nucleaire installaties en bijvoorbeeld op vergunninghouders die toepassingen gebruiken waarbij ioniserende straling vrijkomt. We beoordelen ook vergunningsaanvragen voor (nieuwe) installaties: de ANVS geeft alleen vergunningen af als installaties aan de modernste veiligheidsrandvoorwaarden voldoen. De Handreiking VOBK geeft de stand van de techniek en wetenschap op het gebied van de nucleaire veiligheid weer.

Actuele ontwikkelingen zijn leidend

De wetenschap en techniek van de nucleaire veiligheid voor kernreactoren zijn voortdurend in ontwikkeling. Houders en aanvragers van een vergunning moeten hier dan ook expliciet rekening mee houden. Daarnaast moeten vergunninghouders hun installatie regelmatig toetsen aan de meest actuele wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Zijn er verbeteringen mogelijk die de veiligheid (nog) verder kunnen bevorderen, dan dient de vergunninghouder deze verbeteringen uit te voeren voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.