Marco Brugmans directielid/beoogd bestuurslid ANVS

Marco Brugmans is benoemd tot directielid/beoogd bestuurslid bij de ANVS. De benoeming gaat in per 1 september 2015.

De ANVS valt nu als dienst onder het ministerie van Infrastructuur en milieu, maar functioneert in de toekomst als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Marco Brugmans completeert het beoogd bestuur van de ANVS, naast Jan van den Heuvel die sinds februari 2015 kwartiermaker en beoogd bestuursvoorzitter is.

Dr.ir. M.J.P. (Marco) Brugmans is op dit moment directeur/bestuurder van stichting VeiligheidNL, het expertisecentrum op gebied van veiligheid en gedrag dat zich richt op het voorkómen van letsel. Na gewerkt te hebben bij de afdeling Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis stapte hij in 1998 over naar het Laboratorium voor Stralingsonderzoek van het RIVM. Daar was hij onder andere lid van commissies van de Verenigde Naties en van de Gezondheidsraad over effecten van ioniserende straling. In 2005 begon hij bij VeiligheidNL, toen Consument en Veiligheid geheten, sinds eind 2010 is hij daar lid van de directie.

Marco Brugmans studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam op een onderwerp uit de experimentele fysica.

Marco Brugmans en Jan van den Heuvel