Erkende opleidingsinstellingen stralingsbescherming in Nederland

Welke instellingen zijn in Nederland erkend voor opleiding op het gebied van stralingsbescherming?

Erkend zijn de opleidingen die genoemd zijn in de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013.

Daarnaast zijn de volgende instellingen erkend:

Erkende instellingen
 Instelling  Ingangsdatum

Verloopdatum

Erkenning
 Rjiksuniversiteit Groningen

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige

Leids Universitair Medisch Centrum

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige en algemeen coördinerend deskundige

Technische Universiteit Eindhoven

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige

Nuclear Research and Consultancy Group vof (NRG)

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige

Stichting Katholieke Universiteit (RadboudUMC en Radboud Universiteit)

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige

Technische Universiteit Delft

4-2-2016

3-2-2021

coördinerend deskundige en algemeen coördinerend deskundige

Meer informatie over de opleidingen is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) en op de websites van de genoemde instellingen.