ANVS-FANC voeren eerste gezamenlijke inspectie uit

Vandaag vond in de Belgische kerncentrale van Doel de eerste gezamenlijke inspectie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) plaats. De gezamenlijke inspecties maken deel uit van een uitgebreidere samenwerking tussen de ANVS en het FANC.

Zowel de ANVS als het FANC hebben veiligheid en daarmee het continu verbeteren van de bekwaamheden van hun inspecteurs hoog in het vaandel staan. Eén van de manieren om hier invulling aan te geven is het als waarnemer meedoen met inspecties van een buitenlandse collega-autoriteit. Dat geeft de inspecteurs van beide autoriteiten de kans om hun methodes te vergelijken en om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. Een gezamenlijke inspectie stelt de bezoekende inspecteurs in staat de technische installatie met eigen deskundige ogen te aanschouwen en zich een beeld te vormen over de inspectiemethoden. Achteraf vindt er een evaluatie plaats en worden inzichten gedeeld. Hierbij gelden de door IAEA uitgevaardigde richtlijnen over wat moet worden geïnspecteerd en volgens welke methode.

Onderwerp van de inspectie in de kerncentrale van Doel was de implementatie van verbetermaatregelen uit de Europese stresstest. De ANVS is van oordeel dat de wijze waarop het FANC de inspectie aanpakt in overeenstemming is met de internationaal geldende richtlijnen. Na afloop van de inspectie waren de betrokken inspecteurs het er over eens dat deze vorm van samenwerking een effectieve wijze is van het verder ontwikkelen van inspectievaardigheden.

De ANVS heeft geen formele bevoegdheden in België, daarom wordt er geen apart Nederlands inspectierapport opgesteld. De wederzijdse inspecties dragen bij aan het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.