ANVS en FANC voeren gezamenlijke inspectie uit

Vandaag vond in de kerncentrale van Borssele de tweede gezamenlijke inspectie plaats van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De gezamenlijke inspecties maken deel uit van internationale afspraken.

De eerste gezamenlijke inspectie vond plaats op 20 januari 2016 in de kerncentrale Doel. De inspecteurs van ANVS waren daar als waarnemers aanwezig. Vandaag namen vertegenwoordigers van het FANC als waarnemer deel aan de inspectie van de ANVS in de kerncentrale van Borssele. De focus van de inspectie lag op de wijzigingen die tijdens de jaarlijkse onderhoudstop van 2016 in de kerncentrale worden doorgevoerd, naar aanleiding van onder andere de Europese Stresstest en de laatste tienjaarlijkse veiligheidsevaluatie (10Eva). De ANVS heeft een aantal wijzigingsplannen inhoudelijk getoetst en beoordeelt of de opgelegde eerdere bevindingen zijn doorgevoerd. Daarnaast is de nucleaire installatie geïnspecteerd op orde en netheid.

Uitwisselen van kennis, ervaring en inzichten

De ANVS heeft de veiligheid van de nucleaire installaties hoog in het vaandel staan. Het continu verbeteren van de deskundigheid van haar inspecteurs hoort daarbij. Door buitenlandse waarnemers bij inspecties uit te nodigen en als waarnemer mee te doen met inspecties van  buitenlandse collega-autoriteiten, krijgen de  inspecteurs zelf de kans om hun methodes te vergelijken en om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. De waarnemende  inspecteurs kunnen de technische installatie met eigen ogen aanschouwen en zich een beeld vormen van de inspectiemethoden. Achteraf wordt de inspectie gezamenlijk geëvalueerd en worden inzichten uitgewisseld.

Richtlijnen

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) geeft richtlijnen over wat moet worden geïnspecteerd en volgens welke methode. De formele bevoegdheid van de inspecties blijft uiteraard bij het betreffende land. De wederzijdse inspecties dragen bij aan het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.