Ontwerpvergunning Kernenergiecentrale Borssele ter inzage

Vanaf 7 april 2016 tot en met 18 mei 2016 ligt de ontwerpvergunning aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) voor de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) ter inzage. Gedurende deze periode van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit indienen.

Achtergrond van de beschikking

EPZ bedrijft sinds 1973 de KCB en beschikt hiervoor over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). In verband met de continue verbetering van de veiligheid heeft EPZ in 2013 een tienjaarlijkse evaluatie (10EVA13) van de nucleaire veiligheid van de KCB uitgevoerd, over de periode 2003 – 2012. Daarnaast heeft EPZ naar aanleiding van het ongeval in Fukushima een stresstest uitgevoerd. Uit de 10EVA13 en de stresstest is een elftal maatregelen gericht op het verbeteren van de nucleaire veiligheid voortgekomen, waarvoor wijziging van de Kew-vergunning voor de KCB nodig is. Naar aanleiding van deze wijzigingen is op verzoek van het bevoegd gezag een revisievergunning aangevraagd door EPZ, waarin de wijzigingen en de voorgaande vergunningen worden samengebracht in één geactualiseerde vergunning die de gehele inrichting betreft.