Gezamenlijke inspectie ANVS-FANC bij COVRA

Op dinsdag 26 april vond bij de Centrale Opslag Voor Radioactief Afval (COVRA) de derde gezamenlijke inspectie plaats van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De gezamenlijke inspecties maken deel uit van internationale afspraken.

De focus van de inspectie lag op de voorbereidende activiteiten van de COVRA voor de uitbreiding van het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw  (HABOG) en op de bouwactiviteiten van een nieuw Verarmd uranium OpslagGebouw (VOG2). De ANVS toetst hierbij of aan de vergunningsvoorschriften die voor deze uitbreiding gelden wordt voldaan. De vertegenwoordigers van het FANC waren als waarnemer aanwezig bij de inspectie. De inspectie gaf een goede mogelijkheid voor de ANVS en het FANC om kennis uit te wisselen over de manier waarop toezicht wordt gehouden op dit soort bouwactiviteiten.

Uitwisselen van kennis, ervaring en inzichten

De ANVS heeft de veiligheid van de nucleaire installaties hoog in het vaandel staan. Het continu verbeteren van de deskundigheid van haar inspecteurs hoort daarbij. Door buitenlandse waarnemers bij inspecties uit te nodigen en als waarnemer mee te doen met inspecties van  buitenlandse collega-autoriteiten, krijgen de  inspecteurs zelf de kans om hun methodes te vergelijken en om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. De waarnemende  inspecteurs kunnen de technische installatie met eigen ogen aanschouwen en zich een beeld vormen van de inspectiemethoden. Achteraf wordt de inspectie gezamenlijk geëvalueerd en worden inzichten uitgewisseld.

Richtlijnen

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) geeft richtlijnen over wat moet worden geïnspecteerd en volgens welke methode. De formele bevoegdheid van de inspecties blijft uiteraard bij het betreffende land. De wederzijdse inspecties dragen bij aan het continu verbeteren van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.