Kerncentrale Borssele weer in bedrijf

Op 20 juni is Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) begonnen met het weer in bedrijf nemen van de kerncentrale Borssele (KCB) na een splijtstofwisselperiode van 37 dagen. De ANVS heeft geen bezwaar geuit tegen het opstarten van de kerncentrale. Deze was sinds 13 mei uit bedrijf genomen voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode.

Tijdens deze periode is de kern volledig ontladen. Bij het herladen van de kern zijn er in totaal 24 van de 121 splijtstofelementen (de brandstof) verwisseld. Verder voerde EPZ zo’n 4.000 onderhoudsactiviteiten uit. Het ging daarbij om werkzaamheden variërend van het reinigen van de koelwaterleidingen tot de voorgeschreven periodieke vervanging van onderdelen. Daarnaast zijn de voor deze periode geplande werkzaamheden die voortvloeien uit het robuustheidonderzoek van 2011 en de tienjaarlijkse evaluatie van 2013 uitgevoerd.