Mogelijkheid tot indienen bezwaarschrift

Bij besluit van 9 juni 2016 is het verzoek van de Stichting Laka tot wijziging van de Kernenergiewet (Kew)-vergunning van COVRA NV afgewezen. Laka heeft op grond van artikel 19, tweede lid, van de Kew verzocht om twee voorschriften aan de Kew-vergunning van COVRA toe te voegen met betrekking tot eindberging van radioactief afval. Het verzoek is afgewezen omdat eindberging buiten het bereik van de Kew-vergunning van COVRA valt.

Tot en met 21 juli 2016 kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het besluit.