Afwijzing verzoek tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning van EPZ NV

Bij besluit van 23 augustus 2016 is het verzoek van Greenpeace en WISE  tot wijziging van de Kernenergiewet (Kew)-vergunning van EPZ NV afgewezen. Greenpeace en WISE hebben op grond van artikel 19, tweede lid, van de Kew verzocht om een voorschrift toe te voegen waarin staat dat de Kernenergiecentrale Borssele (KCB) slechts mag worden geëxploiteerd wanneer deze beschikt over een tweede onafhankelijke netverbinding. Het verzoek is afgewezen, omdat op 12 juli 2016 door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een vergunning is verleend waarin een tweede onafhankelijke netaansluiting wordt voorgeschreven en er momenteel geen onveilige situatie bestaat.

Tot en met 4 oktober kunnen direct belanghebbenden bij de ANVS een  bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.