Wijziging Kernenergiewetvergunning COVRA NV in verband met overslag van nucleaire transporten

De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft op 23 september 2016 namens de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een Kernenergiewetvergunning verleend aan de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA) in verband met overslag van nucleaire transporten. Tot en met 4 november 2016 kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Achtergrond

COVRA is verantwoordelijk voor de centrale verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval dat in Nederland ontstaat. COVRA beschikt voor deze activiteiten over een vergunning op grond van de Kernenergiewet.

COVRA heeft op 29 juli 2016 om aanpassing van de Kew-vergunning gevraagd voor overslagactiviteiten op haar terrein. De wijziging betreft het expliciet faciliteren van overslag van vrachtwagen naar goederentrein en vice versa van lege transportcontainers en van met bestraalde splijtstoffen gevulde transportcontainers afkomstig van de Kernenergiecentrale Borssele waarvoor aan derden een transportvergunning is verleend. De overslag vindt vanuit beveiligingsoogpunt plaats op het COVRA terrein.