WENRA organiseert publieksconsultatie over collegiaal toetsingsproces van het verouderingsbeheer van kerncentrales

De Autoriteit voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Western European Nuclear Regulators Association  (WENRA) over de technische specificaties van het verouderingsbeheer van kerncentrales.

In 2014 is de EU Richtlijn Nucleaire Veiligheid 2014/87/EURATOM vastgesteld naar aanleiding van het de lessen die geleerd zijn uit het nucleaire ongeval in Fukushima. Dit betrof een aanpassing van de bestaande richtlijn uit 2009.  De geüpdate richtlijn draagt bij aan de continue verbetering van de veiligheid van kerninstallaties. Nieuw is onder andere een Europees systeem van collegiale toetsing over een specifiek thema.

De toetsing vindt om de zes jaar plaats op basis van een nieuw gekozen thema. De eerste toetsing heeft als thema ‘Verouderingsbeheer van kerncentrales’.  De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) coördineert de uitvoering van de collegiale toetsing en heeft aan de WENRA advies gevraagd over de technische specificaties voor de collegiale toets.  

De nationale overheden moeten in samenwerking met de betrokken nucleaire installaties op basis van deze specificaties een nationaal rapport opstellen. Deze nationale rapporten worden door de overige deelnemende landen  getoetst. In Nederland doen de Kerncentrale Borssele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten aan het onderzoek mee.

De WENRA heeft technische specificaties opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten. WENRA biedt de technische specificaties aan voor publieksconsultatie van 31 oktober tot 30 november 2016.

De ANVS participeert in zowel de ENSREG als de WENRA.