Handreiking conventionele technische randvoorwaarden voor nucleaire inrichtingen gepubliceerd

De handreiking conventionele technische randvoorwaarden voor nucleaire inrichtingen is op 1 november door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gepubliceerd. De handreiking geeft een overzicht van de meeste relevante conventionele (milieu)aspecten en de daaraan verbonden technische randvoorwaarden die van belang zijn bij de vergunningverlening voor nucleaire inrichtingen in het kader van de Kernenergiewet.

Niet nucleaire (milieu)aspecten

Nucleaire inrichtingen zoals bijvoorbeeld kerncentrales en opslagbedrijven voor radioactief afval, dienen voor het oprichten of het aanbrengen van een wijziging in de inrichting een vergunning aan te vragen op grond van de Kernenergiewet (Kew). Belangrijke aspecten bij vergunningverlening zijn de nucleaire veiligheid en de beheersing van de stralingsbelasting in de omgeving. Daarnaast kunnen er voor diverse conventionele (milieu)aspecten technische randvoorwaarden in de vergunning worden opgenomen. Conventionele, dat wil zeggen niet nucleaire (milieu)aspecten.

De handreiking geeft een overzicht van de meeste relevante conventionele (milieu)aspecten voor nucleaire inrichtingen en de daaraan verbonden technische randvoorwaarden. Denk hierbij aan randvoorwaarden voor geluid, lucht, afval, bodem, externe veiligheid en opslag gevaarlijke stoffen.

De handreiking is een hulpmiddel wat bij de vergunningaan­vraag kan worden gebruikt.