Aanvraag tot wijziging Kernenergiewetvergunning NRG ter inzage

Vanaf 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 liggen de vergunningaanvraag en het milieueffectrapport (MER) van de Nuclear Research and consultancy Group V.O.F. (NRG) in verband met de conversie van hoog verrijkt uranium (HEU) naar laag verrijkt uranium (LEU) voor de productie van molybdeen-99 (Mo-99) in de Molybdeen Productie Faciliteit (MPF) ter inzage. Inspraak is op een later moment in de procedure mogelijk.

Achtergrond aanvraag en MER

NRG verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid en produceert medische isotopen op de Onderzoekslocatie Petten (OLP) in Noord-Holland. NRG beschikt voor deze activiteiten over een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew).

Op het OLP vindt in de MPF de productie van het radio-isotoop Mo-99 plaats, dat naar radioactief technetium-99 (Tc-99m) vervalt. Tc-99m is het meest gebruikte radio-isotoop in de gezondheidszorg en wordt toegepast voor diagnostiek. Bij de productie van Mo-99 wordt op dit moment HEU gebruikt als grondstof. Wereldwijd wordt in het kader van het non-proliferatieverdrag HEU vervangen door LEU als splijtstof in onderzoeksreactoren.