Zes ANVS’ers geslaagd voor opleiding Algemeen Coördinerend Deskundige

Zes ANVS’ers zijn geslaagd voor de opleiding Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD), voorheen Stralingshygiëne Deskundigheidsniveau 2. Op vrijdag 13 januari 2017 kregen zij, samen met negentien andere geslaagden, hun diploma uitgereikt in het Klein Auditorium van het Academiegebouw in Leiden. De ANVS investeert hiermee in de deskundigheid op het gebied van straling en nucleaire veiligheid.

Goed opgeleide deskundigen vormen de basis voor een goede stralingsbescherming en nucleaire veiligheid in Nederland. Met deze opleiding investeert de ANVS in de deskundigheid van haar medewerkers op deze gebieden. ‘Het is een taak van de ANVS om te zorgen dat er in Nederland voldoende kennis is van stralingsbescherming’, zegt algemeen directeur van de ANVS Jan van den Heuvel in zijn toespraak bij de diploma-uitreiking. ‘De ANVS heeft zelf ook belang bij goed opgeleide medewerkers.’

Hoogste stralingsdeskundigheidsniveau in Nederland

De opleiding ACD - het hoogste stralingsdeskundigheidsniveau in Nederland - wordt eens in de vijf jaar georganiseerd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Technische Universiteit Delft (TUD). Het doel van de cursus is het zelfstandig kunnen functioneren als verantwoordelijk stralingsdeskundige (volgens de Kernenergiewet) ten aanzien van de veiligheid bij diverse ‘zware’ toepassingen van ioniserende straling. In de praktijk betekent dit dat de studenten hebben geleerd om vragen te stellen, te onderzoeken, te overleggen, samen te werken, te communiceren en te publiceren over stralingsbescherming.

Breder netwerk

De cursisten hebben gemiddeld een jaar lang veel tijd in de cursus gestopt. In dat jaar trokken ze intensief op met collega-studenten van andere organisaties en bedrijven, waardoor ze een breder netwerk kregen. De ANVS feliciteert haar zes medewerkers en de negentien andere deelnemers die hun diploma kregen van harte met het behaalde resultaat!