Registratie voor de ENSREG Conferentie 2017 gestart

De registratie voor de vierde ENSREG Conferentie over Nucleaire Veiligheid op 28 en 29 juni 2017 te Brussel is gestart. De conferentie vindt plaats in het Charlemagne Gebouw van de Europese Commissie (Wetstraat 170/Boulevard Charlemagne).

Deze conferentie wordt elke twee jaar georganiseerd, met als doel om diverse vertegenwoordigers (onder andere toezichthouders, vergunninghouders, ambtenaren en NGO’s) bijeen te brengen om de gerealiseerde resultaten en de nog op te lossen uitdagingen op het gebied van de nucleaire veiligheid te bespreken.

De ENSREG conferentie van 2017, voorgezeten door directeur-generaal Petteri Tiipana van STUK (de Finse autoriteit voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming), kent de volgende hoofdonderwerpen:

  • Beheer van radioactief afval: Hoe ver zijn we met onze nationale programma’s en projecten met betrekking tot de implementatie van de eisen in de EU-richtlijn voor afval en met de eindberging van nucleair afval?
  • Vergunningverlening: Waarom moeten we ons vergunningverleningproces harmoniseren? Wat zou moeten of kan gedaan worden om de verschillende nationale vergunningverleningschema’s te harmoniseren? Lange termijn bedrijfsvoering van nucleaire reactoren: wat zijn de belangrijkste uitdagingen in beeld en voorzien na 40 jaar bedrijf? Wat betekent het veiligheidsdoel van de Nucleaire Veiligheidsrichtlijn betreffende redelijk toepasbare en tijdige veiligheidsverbeteringen in de praktijk?
  • Onregelmatigheden en controle van de leveringsketen: Welke veranderingen zijn er nodig bij de industrie en qua regelgeving of processen om de uitdaging aan te pakken? Zijn de industriële standaarden en codes nog passend bij de huidige verwachtingen aan gesmede producten? Hoe is dit te vergelijken met andere veiligheidskritische industrieën, zoals lucht- en ruimtevaart?

Registreren kan via de website van ENSREG. Zie ook het voorlopige programma (Engelstalig).