Publieksconsultatie over het tijdig nemen van redelijkerwijs haalbare maatregelen om de nucleaire veiligheid te verbeteren

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Western European Nuclear Regulators Association  (WENRA) over het tijdig nemen van redelijkerwijs haalbare maatregelen om de nucleaire veiligheid te verbeteren.

WENRA heeft hier onlangs een conceptrichtlijn over gepubliceerd. Iedereen wordt uitgenodigd om voor 14 april 2017 commentaar op deze conceptrichtlijn te leveren via de website van de WENRA.

Euratom

De zinsnede ‘tijdig nemen van redelijkerwijs haalbare maatregelen om de nucleaire veiligheid te verbeteren’ wordt gehanteerd in artikel 8a van de Nucleaire Veiligheidsrichtlijn van Euratom. Deze richtlijn zal binnenkort in de Nederlandse regelgeving worden geïmplementeerd door een aanpassing van de Regeling nucleaire veiligheid kerninstallaties.

Veiligheidsevaluaties

In Nederland zal de ANVS de richtlijn onder andere hanteren bij de 10-jaarlijkse veiligheidsevaluaties en bij de beoordeling van de veiligheid van nucleaire installaties. Hoewel de richtlijn zich primair richt op bestaande kerncentrales is deze in het kader van de toepassing van het begrip ‘continue verbetering’ grotendeels ook toepasbaar op andere bestaande nucleaire installaties.