Collegiale toetsing over verouderingsbeheer gestart

In 2014 is de EU Richtlijn Nucleaire Veiligheid 2014/87/EURATOM vastgesteld naar aanleiding van de lessen die geleerd zijn uit het nucleaire ongeval in Fukushima. Dit betrof een aanpassing van de bestaande richtlijn uit 2009. De geüpdate richtlijn draagt bij aan de continue verbetering van de veiligheid van kerninstallaties. Nieuw is onder andere een Europees systeem van collegiale toetsing over een specifiek thema. De eerste toetsing is begin 2017 gestart en heeft als thema ‘Verouderingsbeheer’.

De collegiale toetsing vindt om de zes jaar plaats. De European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) coördineert de uitvoering hiervan. De nationale overheden moeten in samenwerking met de betrokken nucleaire installaties  een nationaal rapport opstellen (fase 1). De nationale rapporten worden door de overige deelnemende landen collegiaal getoetst (fase 2). Voor fase 1 wordt telkens een technische specificatie vastgesteld en voor de aanpak en uitvoering van fase 2  een draaiboek. Deze zijn van toepassing op alle installaties die meedoen.

In Nederland doen de Kerncentrale Borssele en de onderzoeksreactoren in Delft en Petten aan het onderzoek mee. De WENRA heeft technische specificaties opgesteld die eisen voor de reikwijdte en de inhoud beschrijft van de nationale rapporten. Deze zijn in januari 2017 door ENSREG vastgesteld. Eind 2017 moeten de nationale rapporten worden afgerond en ge publiceerd.

Voor de aansluitende collegiale toetsing in 2018 is het draaiboek inmiddels ook vastgesteld, evenals de manier waarop het publiek wordt betrokken en geïnformeerd. Vanaf begin 2018 kan iedereen binnen een bepaalde termijn vragen insturen over de Nationale rapporten. Hierover zal in het najaar van 2017 meer informatie worden gegeven.