Onderhoudsstop 2017 kerncentrale Borssele afgerond

De kerncentrale Borssele is weer in bedrijf. Afgelopen week leverde de kerncentrale al elektriciteit aan het landelijk net, dit was echter nog geen reguliere bedrijfsvoering maar een testperiode.

Eind april werd de centrale uit bedrijf genomen voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode en een tienjaarlijkse onderhoudsstop, de centrale was daarom langer uit bedrijf dan gebruikelijk.

Productie

De laatste week van de stop werd gebruikt om een groot aantal tests uit te voeren die alleen uitgevoerd kunnen worden als de centrale elektriciteit produceert. Zo werden een aantal veiligheidsverhogende maatregelen, die tijdens de afgelopen stop zijn geïmplementeerd, getest. Ook de nieuwe reactorregeling onderging die week haar laatste tests, waarbij vermogensvariaties en afschakelingen elkaar afwisselden.

Testperiode

In deze testperiode is een storing opgetreden. Daardoor werd in de secundaire (niet-nucleaire) kringloop de watertoevoer naar één van de twee stoomgeneratoren afgesloten. Het plotseling wegvallen van de watertoevoer leidde tot bedrijfsmatige ingrepen van diverse regelingen, zowel in het niet-nucleaire als in het nucleaire deel, waarbij de turbine en de reactor volgens ontwerp naar de uitgeschakelde toestand werden gebracht. Het reactorbeveiligingssysteem hoefde in dit geval niet in te grijpen omdat de nieuwe reactorregeling de reactor conform ontwerp al in de veilige toestand had gebracht.

Resultaten

EPZ, de eigenaar van de kerncentrale Borssele, hoefde van deze storing geen melding aan de ANVS te doen, maar heeft de ANVS toch op de hoogte gesteld. EPZ heeft de storing verholpen en heeft, na de zekerstelling dat alle systemen correct functioneerden, de centrale weer in bedrijf genomen. Daarna is EPZ verder gegaan met de rest van de testperiode. Deze is nu afgerond en alle resultaten zijn inmiddels door EPZ beoordeeld. De ANVS heeft tijdens het gehele proces toezicht gehouden.