Publieksconsultatie over mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland vanwege de nieuwe kerncentrale Hinckleypoint C in Groot-Brittannië

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Britse regering over mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen in Nederland als gevolg van de nieuwe kerncentrale Hinckleypoint C aan de kust van Somerset in Zuidwest Engeland.

Iedereen wordt uitgenodigd om uiterlijk tot en met 20 oktober 2017 een zienswijze in te dienen. Zienswijzen dienen bij voorkeur gesteld te zijn in de Engelse taal en kunnen rechtstreeks per e-mail worden gestuurd aan beiseip@beis.gov.uk. Buiten de termijn ontvangen zienswijzen zullen niet worden meegenomen in de verdere procedure.

Waar zijn de stukken in te zien?
Op de website van de ANVS staat een overzicht van het Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) met verschillende links naar het milieueffectrapport en andere relevante documenten. De documenten zijn grotendeels in de Engelse taal gesteld, met uitzondering van (onderdelen van) een drietal documenten, die specifiek betrekking hebben op de mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten. Deze (onderdelen van) documenten heeft de ANVS naar het Nederlands laten vertalen. Zie voor meer informatie ook de kennisgeving die hierover op 8 september 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant en de Volkskrant.