ANVS en FANC ondertekenen samenwerkingsprotocol

De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Jan Bens ondertekenden op donderdag 14 september 2017 bij de ANVS een samenwerkingsprotocol. Hiermee hebben zij bestaande afspraken vastgelegd en intensiveren zij waar nodig en mogelijk de reeds bestaande samenwerking.

De ANVS en het FANC zien in respectievelijk Nederland en België toe op de nucleaire veiligheid en op de bescherming van bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Vanwege de grensoverschrijdende aspecten van het veiligheidsbeleid hechten de beide organisaties groot belang aan een nog betere samenwerking. Om de al bestaande samenwerking te formaliseren, uit te breiden en te concretiseren, zijn hier nu afspraken over vastgelegd in een protocol. Deze afspraken zijn gebaseerd op relevante richtlijnen van de Europese gemeenschap voor Atoomenergie, Euratom.

Afspraken

In het protocol staan een aantal onderwerpen beschreven waarop de beide autoriteiten zo breed mogelijk gaan samenwerken en waarover zij elkaar, als daar aanleiding toe bestaat, onverwijld informeren. Verder staan er afspraken in over het bijwonen van wederzijds inspecties, deelname aan opleidingen en trainingen en samenwerking op het gebied van onderzoek, publieke communicatie en de erkenning van transportcontainers. Tot slot zijn er afspraken vastgelegd over de wijze waarop met de uitgewisselde informatie wordt omgegaan.

Jan van den Heuvel en Jan Bens ondertekenen het protocol.