ANVS en US NRC ondertekenen verlenging samenwerkingsovereenkomst

De bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) Jan van den Heuvel en de voorzitter van de United States Nuclear Regulatory Commission (US NRC) Kristine Svinicki ondertekenden op woensdag 20 september 2017 tijdens de IAEA General Conference in Wenen een verlenging van hun samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe zij hun samenwerking gaan voortzetten.

De ANVS en de US NRC zien in respectievelijk Nederland en de Verenigde Staten toe op de nucleaire veiligheid en op de bescherming van de bevolking en het milieu tegen het gevaar van ioniserende straling. Beide organisaties hechten een groot belang aan het delen van informatie met betrekking tot reglementaire vraagstukken en standaarden voor de regulering van veiligheid, beveiliging en milieueffecten van nucleaire installaties. Deze samenwerking is een verlenging van een bestaande overeenkomst tussen de US NRC en de voormalige Kernfysische Dienst, ondertekend in 2013.

Samenwerken en informeren

In de samenwerkingsovereenkomst staat beschreven hoe de beide autoriteiten hun samenwerking gaan voortzetten en waarover ze elkaar gaan informeren. Verder maken ze in de overeenkomst afspraken over deelname aan opleidingen en trainingen en samenwerking op het gebied van onderzoek. De uitwisseling van informatie zal voornamelijk bestaan uit het sturen van brieven, rapporten en andere documenten. Ook kunnen wederzijdse bezoeken afgelegd worden en vergaderingen georganiseerd worden op een ad hoc basis.
 

Kristine Svinicki en Jan van den Heuvel ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.