ANVS als waarnemer bij inspectie door FANC

Het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) inspecteerde op dinsdag 17 oktober de Belgische kerncentrale Doel. Inspecteurs van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) waren daar als waarnemers bij aanwezig. De aanwezigheid van de ANVS bij deze inspectie maakt deel uit van een uitgebreidere samenwerking tussen de ANVS en het FANC.                                                                   

Uitwisselen van kennis, ervaring en inzichten

De ANVS heeft de veiligheid van de nucleaire installaties hoog in het vaandel staan. Het continu verbeteren van de deskundigheid van haar inspecteurs hoort daarbij. Door buitenlandse waarnemers bij inspecties uit te nodigen en als waarnemer mee te doen met inspecties van buitenlandse collega-autoriteiten, krijgen de inspecteurs zelf de kans om hun methodes te vergelijken en om kennis en praktijkervaringen uit te wisselen. De waarnemende inspecteurs kunnen de technische installatie met eigen ogen aanschouwen en zich een beeld vormen van de inspectiemethoden. Achteraf wordt de inspectie gezamenlijk geëvalueerd en worden inzichten uitgewisseld. De formele bevoegdheid van de inspecties blijft uiteraard bij het betreffende land.

Onderwerp van inspectie

Voor het FANC lag de focus van deze inspectie op verwerking van laag radioactief afval bij de kerncentrale in Doel. Dit onderwerp is van belang om zeker te stellen dat het afval zodanig geconditioneerd wordt dat het geschikt is voor veilige langdurige opslag. Dit is een periodiek terugkerend onderwerp in de inspecties van het FANC en de ANVS.