ANVS erkent Studiecentrum voor Kernenergie als dosimetrische dienst

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft bij besluit 2017/0702-03 van 1 november 2017een erkenning verleend aan het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie of Centre d’Etude de l’Energie Nucleaire (SCK.CEN) als dosimetrische dienst, zoals bedoeld in artikel 8 eerste lid van het Besluit stralingsbescherming. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen dit besluit.

Achtergrond van de erkenning

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om de blootstelling van hun werknemers aan ioniserende straling te monitoren. De mate van deze blootstelling wordt in veel gevallen gemeten met een dosismeter. Deze moeten werkgevers afnemen van een door de overheid erkende dosimetrische dienst. Het Belgische nucleaire onderzoekscentrum SCK.CEN diende een aanvraag om te worden erkend als dosimetrische dienst. Op dit moment zijn twee andere diensten erkend, namelijk de Nuclear Research Group (NRG) en Philips.

Persoonsdosismeter

Door het besluit van de ANVS mag SCK.CEN dosismeters van het type Landauer Inlight verstrekken voor het meten van de stralingsdosis van personen die met ioniserende straling werken. De dosismeter is geschikt voor het meten van fotonen- en bètastraling.