Ontwerpvergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afval ter inzage

Van 2 november 2017 tot en met 13 december 2017 ligt de ontwerpvergunning ten behoeve van het wijzigen van de voorschriften in de Kernenergiewetvergunning ten aanzien van het historisch afval ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zienswijzen op de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond ontwerpvergunning

Bij NRG ligt in het verleden geproduceerd historisch radioactief afval opgeslagen in de Waste Storage Facility (WSF). NRG heeft hiervoor een vergunning op grond van de Kernenergiewet (Kew). Op grond van de lopende Kew-vergunning is NRG verplicht dit historisch afval af te voeren naar de COVRA te Nieuwdorp, gemeente Borsele. De voorschriften D.5 tot en met D.13 in de Kew-vergunning schrijven voor dat dit gebeurt op basis van goedgekeurde Plannen van Aanpak. De ANVS heeft het meest recente Plan van Aanpak bij besluit van 1 juni 2017, kenmerk ANVS-2017/5480, goedgekeurd.

Directe aanleiding voor de wijzigingsaanvraag is de in deze goedkeuring opgenomen voorwaarde dat NRG uiterlijk 1 juli 2017 een wijziging van voorschrift D.5 van haar Kew-vergunning dient aan te vragen. Reden voor deze verplichting is dat de datum van 31 december 2017 genoemd in voorschrift D.5 voor het afvoeren van een deel van het historisch afval niet gehaald kan worden.

De door NRG aangevraagde wijziging betreft het actualiseren van de voorschriften D.5 tot en met D.13 ten aanzien van het historisch afval, waarmee deze in overeenstemming worden gebracht met de huidige situatie en de meest recente goedgekeurde Plannen van Aanpak.